Bulgarian Home Page

TrainLead е визионерски проект, насочен към създаване на възможности за онлайн обучение на образователните лидери на училищата на бъдещето.

Финансиран от Еразъм +, проектът има за цел да подпомогне учителите в Югоизточна Европа (България, Турция, Гърция и Румъния), които желаят да станат бъдещи лидери в училище чрез укрепване на техните лидерски умения и компетенции, повишаване на тяхната увереност и устойчивост, и да им предостави знания, умения и компетенции за подобряване на образователния живот на децата и младите хора в техните училища.

Проектът ще постигне това чрез:

·разработване на рамка на лидерски компетентности за училищното образование; 

·разработване на 5-месечна многоезична програма за обучение по образователно лидерство;

·разработване на онлайн учебна платформа за многоезична общност с цел провеждане на програмата за обучение;

·обучение на 10 онлайн наставници от 6 страни-партньори за подпомагане изпълнението на програмата за обучение;

·ангажиране на 20 старши преподаватели от България, Турция, Гърция и Румъния в 5-месечно пилотно провеждане на програмата за обучение;

·разпространение на дейностите по проекта и резултатите между общностите на учителите в 6-те страни-партньори чрез поредица от демонстрационни събития и кампания в обществените медии.

За повече информация моля, свържете се с координатора на проекта, д-р Елеонора Лилова (eslilova@hotmail.com).