Catalan Home Page

Què és Trainlead?

El projecte Trainlead vol crear una competitiva formació online destinada als i les líders educatius de les escoles del futur.

Fundat per ERASMUS+, el projecte vol fer costat als i les líders del futur al sud-est d’Europa (Bulgària, Turquia, Grècia, i Romania) que desitgin esdevenir líders educatius tot enfortint les seves habilitats i competències de lideratge, augmentant la seva confiança i resiliència; tot equipant-los amb el coneixement, habilitats i competències necessàries per tal de millorar les vides educatives de nens i joves a les escoles on treballen.

Trainlead s’adreça a professors d’escoles a tots els nivells del sistema educatiu (infantil, primària, i secundària) a Bulgària, Romania, Grècia, i Turquia; que volen esdevenir directors i directores de centres educatius, caps d’estudis o líders de serveis educatius

Trainlead equiparà el professorat que així ho desitgi amb les habilitats i competències per a esdevenir líders educatius del demà; persones efectives, inspiradores, i amb visió de futur.

Trainlead vol aconseguir:

  • Que 10 membres d’equips de tos els països participants siguin formats per tal de poder proveir suport com a “mentors online”.
  • Que 25 professors amb experiència siguin formats en el programa com a part de la fase de proves del projecte.
  • Que 100 entitats i actors clau de països socis i d’altres països europeus siguin informats dels resultats del projecte i de les seves recomanacions a través de dos esdeveniments multiplicadors.
  • Que 3000 professionals, grups d’interès, actors clau al nivell nacional i europeu siguin informats del resultats del projecte a través d’activitats de difusió dutes a terme durant tot el projecte.

Trainlead és gestionat per un consorci de set socis educatius a Bulgària, Romania, Grècia, Catalunya (Espanya), Turquia, i el Regne Unit.