Turkish Homepage

TrainLead Projesi yarının okullarının eğitim liderleri için tasarlanmış vizyoner bir online eğitim programı oluşturmayı amaçlar.

Erasmus+ programı çerçevesinde fon alan proje; liderlik becerileri ve yeterliklerini kuvvetlendirmek, güven ve yılmazlıklarını artırmak ve okullarındaki çocuk ve gençlerim eğitim yaşamlarını geliştirmek için gereken bilgi, beceri ve yeterliklerle donatmak yoluyla Güney Doğu Avrupa’da (Bulgaristan, Türkiye, Yunanistan ve Romanya) okul yöneticisi olmayı arzulayan geleceğin eğitim liderlerini desteklemeyi hedefler.

Proje:

  • Okul liderliği kapsamında kullanmak amacıyla öğrenim sonuçları çerçevesi tasarlamak;
  • Eğitsel liderlik alanında 5 aylık çok dilli bir eğitim programı geliştirmek;
  • Hazırlanan eğitim programının uygulanması için online çok dilli bir öğrenim ortamı geliştirmek;
  • Eğitim programının uygulanması için 6 ortak ülkeden 10 online mentörün eğitimini gerçekleştirmek;
  • Bulgaristan, Türkiye, Yunanistan ve Romanya’dan 20 kıdemli öğretmeni eğitim programının 5 aylık pilot uygulamasına dahil etmek;
  • Tanıtım faaliyetleri ve sosyal medya kampanyaları aracılığıyla proje faaliyet ve sonuçlarının 6 ortak ülkede eğitim camiasında yaygınlaştırmasını yapmak;

Yoluyla bu amaçları gerçekleştirecektir.

Daha fazla bilgi için lütfen Proje Koordinatörü, Eleonora Lilova ile iletişime geçiniz.

Eleonora Lilova : eslilova@hotmail.com